Art & Design by Shehryar (Shay) Saharan, Michelle (Xingyu) Wu, & Ke Er (Amy) Zhang